Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega inimesed, kes soovivad omandada prantsuse keelt 0-A1 keeletasemel. Kursus sobib hästi ka taasalustajatele A1 tasemeni, kes soovivad oma oskuseid ja teadmisi värskendad ja täiendada. 

Õppe eesmärgiks on anda sissejuhatus keele põhioskustesse (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) ja kultuuri tundmine A1-0-A1 tasemel. Hääldusõpetus, kuulamisharjutused, rollimängud ja videomaterjalid keele ja kultuuri ning maa tundmaõppimiseks. Sissejuhatus prantsuse keele hääldusreeglitesse ja baasgrammatikasse, sõnavara omandamine, häälduse ja kõnelemisoskuse arendamine. Rühmatööd, rollimängud, videomaterjalid ja erinevad keele omandamist toetavad tegevused.

kestvus: 2 kuud 2x nädalas 2 x40 min tundi (kokku: 32 x40min)

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 64 40-minutilist tundi

Kursusel käsitletavad olulisemad teemad:

1. Tutvumine, tervitamine, viisakusväljendid

2. Linn: vaatamisväärsuse otsimine, tee küsimine ja juhatamine

3. Ametid, arvud, nädalapäevad, kuud, kuupäevad.

4. Sõnavara reisimisel: hotelli registreerimine, pileti ostmine

5. Toidud ja joogid + toidu tellimine restoranis

6. Prantsuse keel ja kultuur, tuntuimad vaatamisväärsused (hääldus!)

REGISTREERU