Kursusele on teretulnud põhi-, kutse- gümnaasiumi- ja kõrgharidusega inimesed, kes soovivad harrastada kunstialast loomingut algajate ja pisut õppinute tasemel.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele võimalus erinevaid asju katsetada ja julgust eksperimenteerida (kunstnikuks koolitamine ei ole eesmärgiks). Ülesanded on pigem lühemad-kiiremad. Sissejuhatav kursus, millest saab juba süvendatult edasi liikuda kas joonistamise ja/või maalimise kursusega. Kursus on rikastatud ka visuaalse materjaliga (fotod, raamatud, ka netimaterjalid).

Kestus:  Moodul 1: kord nädalas 7 nädalal ( a´ cirka 2x 60 min).

 Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 7 x 120 minutit auditoorset tööd + 7 x 120 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 14 x 60 minutilist tundi

Olulisemad kursuse jooksul käsitletavad teemad:

1. Erinevad võimalused loovuse arendamiseks: maalimine ja joonistamine. Looming kui eneseväljendusvahend ja pingemaandaja.

2. Joonistamise liigid: natuurist joonistamine, ideede visandamine, vabajoonistus. Vabakäe harjutused erinevate joonistusvahenditega. Pildipinna komponeerimine.

3. Natuurist joonistamine ja inimese nägemistaju. Perspektiivireeglid, esemete visandamine.

4. Lühiülevaade inimkeha proportsioonidest. Inimese visandamine, erinevad joonistusvahendid.

5. Värvide mõju inimpsüühikale. Akvarellmaali tehnika, natüürmordi maalimine.

6. Kattevärvidega maalimine, abstraktne maal.

7. Kokkuvõte. Loomingulise tegevuse kaasamine erinevates eluvaldkondades.

Welcome to the course Art and Creativity! The course will take place  in our cosy training centre in Tartu Old town (Ülikooli 10/12 II floor). You will be able to explore your creativity and enjoy the process of making art while testing the different techniques of drawing, painting, sketching, learning about the proportions of the human body, colour psycology, creativity and authorship in different areas of life, etc.The course will be given by professional active artists!

REGISTREERU