Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse, gümnaasiumi- ja kõrgharidusega inimesed, kellel on olemas inglise keele oskus keskastme edasijõudnute tasemel (B2), kes soovivad arendada kunstialast sõnavara ning kunstiga seonduvatel teemadel vestelda. Sobilik ka kunsti- ja loomemajandusega tegelejatele, kuraatoritele, hobi korras kunstiharrastajatele ja kunstnikele, jt. kes soovivad inglise keelset kunstisõnavara täiendada ja värskendada

 Õppe eesmärgiks on kunstialase põhisõnavara kordamine ja täiendamine; arutelud kunstiteemadel: erinevate tekstide lugemine ja analüüs, videote vaatamine, analüüs ja arutelud.Tegemist on vestluskursusega, kus arutletakse erinevatel teemadel, aruteludeks saame materjali loetud tekstidest (nii kohapeal kui kodus lugemiseks) ja visuaalsest materjalist (kunstnike tööd ja filmid). Juurde saab ka erialast sõnavara.

Valdkonnad: kompositsioon, värvusõpetus, joonistamine, maal, skulptuur, graafika, fotograafia.

Moodul 1: Kestus:1  kord nädalas 12 nädalal 2X 40 min.

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 24 x 40 minutit auditoorset tööd + 24x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 48 x 40 minutilist tundi

Olulisemad kursusel käsitletavad teemad:

1. Erialane sõnavara: kompositsioon, värvusõpetus, joonistamine, maal, skulptuur, graafika, fotograafia.

2.  Praktilisi harjutusi analüüsiks ja sõnavara rikastamiseks

3.  Teemakohased materjalid kodulugemiseks

4.  Visuaalne materjal (filmid, raamatud, kodulehed)

5. Vestlused ja arutelud loetud materjalide ja vaadatud filmide põhjal; õpivisiidid, arutelud, õpilaste ettekanded

REGISTREERU